Belang van visie

De eerste stap op weg naar inclusief onderwijs is begrijpen waarom het belangrijk is, wat het eigenlijk is en hoe inclusief onderwijs past bij je algemene visie. Voor alle betrokken partijen (schoolteam, bestuurders, ouders/leerlingen en ambtenaren/politici) geldt, denk na, lees erover en praat met elkaar over je visie op inclusie.

Een aantal scholen in Gorinchem besloot begin deze eeuw dat ze inclusief wilden worden. Piet Vogel, destijds directeur van het samenwerkingsverband van scholen, zegt daarover: ”Als een school mee wilde doen, begonnen we met een teamweekend, in een klooster in Leuven of ergens in Zeeland. Zo gaven we de visieontwikkeling een boost. Want het begint met het duidelijk maken van je visie. Accepteren dat alle kinderen, ook kinderen die sterk afwijken van de norm, in één school onderwijs volgen. Daarna moet je zorgen voor theorie en goede praktijk.”

Piet Vogel formuleert wat de essentie is van zijn visie op inclusie in het onderwijs. Daarmee zegt hij nog niet zoveel over het waarom achter die gedachte. Waarom zou je die radicale omslag willen maken waarin alle kinderen, zonder uitzondering, welkom zijn op dezelfde school? In een bespreking over visie op inclusief onderwijs kun je proberen die vraag te beantwoorden. Andere vragen zijn ook van belang, zoals: Wat is eigenlijk inclusief onderwijs; wat hoort er nu wel of niet bij?

Op deze pagina’s gaan we in op die vragen en op alles wat erna komt: Als je inclusief onderwijs belangrijk vindt, hoe ga je dat organiseren: in je beleid, op school en in de klas? Wat zijn stappen die schooldirecteuren, leerkrachten, ouders zetten? Is het te betalen? Hoe lang duurt het veranderingsproces? Waar begin je? Hoe kunnen gemeentebestuurders en landelijke politici bijdragen. In deze routekaart/stappenplan naar inclusief onderwijs is volop informatie te vinden.

 Door naar de volgende stap? Klik hier: Waarom zou je inclusief onderwijs willen?