Belang van visie

De eerste stap op weg naar inclusief onderwijs is begrijpen waarom het belangrijk is, wat het eigenlijk is en hoe inclusief onderwijs past binnen de algemene visie van de school, de ouder of het beleid. Voor alle betrokken partijen (schoolteam, bestuurders, ouders, leerlingen, ambtenaren en politici) geldt: denk na, lees erover en praat met elkaar over je visie op inclusie. Om naar inclusief onderwijs toe te werken moet voor alle partijen duidelijk zijn wat het precies inhoudt: een gezamenlijke visie.

Een aantal scholen in Gorinchem besloot begin deze eeuw dat ze inclusief wilden worden. Piet Vogel, destijds directeur van het samenwerkingsverband van de scholen, zegt daarover:

"Als een school mee wilde doen, begonnen we met een teamweekend in een klooster in Leuven of ergens in Zeeland. Zo gaven we de visieontwikkeling over inclusief onderwijs een boost. Want het begint met het duidelijk maken van je visie. Accepteren dat alle kinderen, ook kinderen die sterk afwijken van de norm, in één school onderwijs volgen. Daarna moet je zorgen voor theorie en goede praktijk.” - Piet Vogel

Vogel formuleert hiermee de essentie van zijn visie op inclusie in het onderwijs. Daarmee zegt hij nog niet zoveel over het waarom achter die gedachte. Waarom wil je die omslag maken waarin alle kinderen, zonder uitzondering, welkom zijn op dezelfde school? Tijdens het ontwikkelen van een visie op inclusief onderwijs is het van belang om een gezamenlijk antwoord te formuleren op deze vraag. Andere vragen zijn ook van belang, zoals: wat is eigenlijk inclusief onderwijs; wie is nodig om een inclusieve school te realiseren; wanneer is een inclusieve school gerealiseerd?

Meer informatie over de beweegredenen om voor inclusief onderwijs te kiezen