Waarom inclusief onderwijs?

recht op onderwijs

Het belangrijkste argument: inclusief onderwijs is een mensenrecht. Kinderen hebben recht op onderwijs, maar er is meer. Het is een mensenrecht om te leven midden in de samenleving, om kansen te krijgen om je te ontwikkelen en te laten zien wat je kunt betekenen voor anderen.

Op jonge leeftijd is de school in de eigen buurt de plek waar iedereen samenkomt en contacten opdoet. De school is dan de samenleving. Het algemene mensenrecht op meedoen en een bijdrage leveren, vertaalt zich daarom voor kinderen en jongeren in hun schoolomgeving. Naar de school gaan waar anderen naartoe gaan, elkaar ontmoeten en samenwerken en de kans krijgen je te ontwikkelen zoals ieder ander.

Iedereen is gelijkwaardig

Er zijn veel verschillen tussen mensen: in aanleg, in talenten, in mogelijkheden. Verschillen tussen mensen maakt echter niet dat iemand beter of meer waards dan een ander. Man of vrouw, licht of donker, fysiek tot veel in staat of beperkt, hoog of laag IQ, aardig of humeurig; het maakt in essentie niet uit; mensen zijn gelijkwaardig.

Het principe van gelijkwaardigheid is in ons rechtssysteem verankerd, namelijk in artikel 1 van de Grondwet: “allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” Het principe is ook vastgelegd in door Nederland onderschreven internationale verdragen, zoals het Verdrag inzake ondersteuning van mensen met een handicap (IVRPH).

Ook het onderwijssysteem van Nederland moet gebaseerd zijn op gelijkwaardigheid tussen mensen: iedereen heeft het recht op onderwijs en mag zich ontwikkelen. Iedereen krijgt gelijke kansen en iedereen ontmoet, leert en werkt met elkaar.

Er zijn meer argumenten. Er is veel wetenschappelijk onderzoek beschikbaar waarin de voordelen voor leerlingen met én zonder beperking wordt aangetoond, zoals bijvoorbeeld het onderzoek van Harvard: 'A Summary of the Evidence on Inclusive Education'. Of lees het Canadees-Engelse pamflet 'Advancing Inclusive Education', waarin het framework voor inclusief onderwijs beschreven wordt. 

Lees verder: Goed onderwijs; toch al geregeld?