Waarom inclusief onderwijs?

recht op onderwijs

Het belangrijkste argument: inclusief onderwijs is een mensenrecht. Kinderen hebben recht op onderwijs, maar er is meer. Het is een mensenrecht om te leven midden in de samenleving, om kansen te krijgen om je te ontwikkelen en te laten zien wat je kunt betekenen voor anderen.

Op jonge leeftijd is de school in de eigen buurt de plek waar ieder samenkomt en contacten opdoet. De school is dan de samenleving. Het algemene mensenrecht op meedoen en een bijdrage leveren, vertaalt zich daarom voor kinderen en jongeren in hun schoolomgeving. Naar de school gaan waar anderen naar toe gaan, elkaar ontmoeten en samenwerken en de kans krijgen je te ontwikkelen zoals ieder ander.

Iedereen is gelijkwaardig

Er zijn veel verschillen tussen mensen: in aanleg, in talenten, in mogelijkheden. Verschillen tussen mensen maakt echter niet dat iemand beter of hoger is dan een ander. Man of vrouw, licht of donker, fysiek tot veel in staat of beperkt, hoog of laag IQ, aardig of humeurig; het maakt in essentie niet uit; mensen zijn gelijkwaardig.

Dat principe van gelijkwaardigheid is in ons rechtssysteem verankerd en is de basis van de manier waarop we de samenleving organiseren. Als we dat principe loslaten, ontstaat ellende. Ook ons onderwijssysteem moet gebaseerd zijn op gelijkwaardigheid tussen mensen: iedereen heeft het recht op onderwijs en mag zich ontwikkelen. Iedereen krijgt gelijke kansen en iedereen ontmoet, leert en werkt met elkaar.

Er zijn meer argumenten. Lees hier verder: Goed onderwijs is toch allang geregeld?