Brengt inclusief onderwijs dichterbij

Kinderrechtenorganisatie Defence for Children maakt zich sterk voor inclusief onderwijs. Onderwijs waar álle kinderen, ongeacht hun achtergrond of beperking, samen kunnen leren en werken. Het recht op inclusief onderwijs volgt uit het VN-Mensenrechtenverdrag Handicap en het VN-Kinderrechtenverdrag. Via het platform In1school worden goede voorbeelden van inclusief onderwijs in de praktijk gedeeld en kennis en ervaring op dit gebied uitgewisseld.

Versnel de realisatie van inclusief onderwijs

Na acht jaar stopt platform In1school. In dit dubbelinterview kijken directeur-bestuurders Henk-Willem Laan (Stichting het Gehandicapte Kind) en Mirjam Blaak (Defence for Children) samen terug op de afgelegde in de richting van inclusief onderwijs. Wat heeft In1school bewerkstelligd? Hoe we gaan we verder? Ook doen ze een oproep: "Kinderen kunnen niet wachten. De realisatie van inclusief onderwijs moet versneld worden."

Goede voorbeelden

Blog

Nieuws

Scholenkaart

Scholenkaart

Op de Scholenkaart van In1school staan onderwijsinstellingen in Nederland die stappen zetten richting inclusief onderwijs. Kijk op de kaart, klik op de scholen en lees wat zij doen om kinderen met én zonder beperking samen naar school te laten gaan.

Scholenkaart
Wat doet platform In1school?

Platform In1school zet het recht op inclusief onderwijs op de kaart en wil het samen met anderen waarmaken in Nederland. We verzamelen voorbeelden van inclusief onderwijs en verspreiden die praktijken als inspiratie voor verandering. Ook delen wij zo veel mogelijk tips & tricks om scholen, beleidsmakers, SWV's, besturen en ouders op weg te helpen naar inclusief onderwijs. We hebben veel kennis en expertise in huis en delen dit actief. Daarbij bouwen we aan een sterk netwerk van betrokkenen. Door krachten te bundelen, brengen we inclusief onderwijs dichterbij.

Wat is inclusief onderwijs?

Inclusief onderwijs is onderwijs wat alle kinderen welkom heet, met alle verschillen in achtergrond en ervaring, manieren van spelen en leren en behoeften aan ondersteuning die er zijn. In een inclusief schoolsysteem gaat elk kind met een handicap naar de school in de buurt, de school waar hij of zij ook zonder die beperking naartoe was gegaan. En op die school wordt alles gedaan om te zorgen dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. De inclusieve school zoekt naar en sluit aan bij de behoeften en mogelijkheden van ieder kind en biedt ondersteuning waar nodig. De school past zich aan aan de manier van leren van het kind, en niet andersom. De school is toegankelijk, en onderwijs is maatwerk en gericht op de ontplooiing van ieder kind, aan het vergroten van het zelfvertrouwen, de creativiteit en de kracht van kinderen. De professionals werken samen over de grenzen van disciplines heen, en zoeken ook samenwerking met ouders en nodigen hen uit hun kennis in te brengen.

Is passend onderwijs iets anders dan inclusief onderwijs?

Ja. Bij Passend Onderwijs is het niet vanzelfsprekend dat een kind met een beperking op de school in de buurt of op de school van zijn haar keuze terecht komt. Het kan om onderwijs op een reguliere school in de buurt gaan, maar het is niet zeker dat deze school inspeelt op de manier van leren en de behoefte aan ondersteuning van elk individueel kind. Binnen Passend Onderwijs kan een kind met een beperking toch terecht komen in het speciaal onderwijs, gescheiden van kinderen uit de buurt, gescheiden van kinderen zonder beperking.