Masterclass ‘Include One, Benefit All’

Masterclass ‘Include One, Benefit All’

Voor de zesde masterclass van In1school; ‘Include One, Benefit All’, zijn wij te gast op de Amsterdam International Community School. De centrale vraag vandaag: hoe creëer je als school een omgeving waarin alle kinderen zich welkom voelen en zo leren dat ze het beste uit zichzelf halen?

Volgens artikel 24 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap hebben kinderen met een beperking het recht op inclusief onderwijs. Bij deze vorm zijn alle kinderen welkom en wordt niemand buitengesloten vanwege zijn culturele achtergrond, status, taal, inkomen, talenten of beperking. Bij inclusief onderwijs gaan alle kinderen uit de buurt samen naar school en leren ze samen. Ieder op zijn of haar eigen niveau.

De Amsterdam International Community School

De Amsterdam International Community School is al 14 jaar dé school voor kinderen uit internationale gezinnen in Nederland en biedt inclusief onderwijs aan 1500 leerlingen op drie locaties in Amsterdam. De kinderen komen in een nieuw land en krijgen te maken met een nieuwe taal. Daarom vinden ze het op de Amsterdam International Community School extra belangrijk dat ieder kind zich welkom, comfortabel en veilig voelt. Kernwoorden zijn dan ook diversiteit en community en ze werken hard aan de vormgeving hiervan.

Een paar jaar geleden begon de Amsterdam International Community School aan een inclusieve reis. Er is gestart met een hub waar kinderen met ‘special needs’ onderwijs konden volgen en waar ze extra begeleiding kregen. Inmiddels is de hub verdwenen en krijgen alle kinderen samen in de klas les.

Student support team

Om dit mogelijk te maken is er een speciaal ‘student support team’ aangesteld om kinderen met een beperking of kinderen die net iets meer aandacht nodig hebben te begeleiden in de klas. Dit team bestaat uit een zorg coördinator, vier diversiteitspecialisten, twee onderwijsassistenten en twee leaders for learning.

Het support team zorgt ervoor dat iedereen op school betrokken is bij de kinderen en dat alle leerlingen deel kunnen nemen aan de dagelijkse bezigheden. Zo zijn de onderwijsassistenten aanwezig in de klas om studenten te ondersteunen waar nodig en coachen zij docenten in de manier van lesgeven. Daarnaast onderhouden ze contact met ouders zodat ook zij betrokken zijn bij de ontwikkelingen die hun kind doormaakt op school.

 

‘Actions speak louder than words.’
- Lyndsay Gregory, Leader of learning, Amsterdam International Community School

 

Ervaringsdeskundige

Vandaag is Jelmer Stolk aanwezig als ervaringsdeskundige. Jelmer is lid van het FNO Jongerenpanel Zorg én Perspectief en vertelt over zijn ervaringen in het onderwijs.

Door een goedaardige hersentumor bij de hypofyse heeft Jelmer de switch gemaakt van regulier naar speciaal onderwijs. Dit paste dit beter bij hem zodat hij op zijn eigen tempo zijn schoolwerk kon maken. Voor zijn studie maakte hij toch de keuze voor het regulier onderwijs. Helaas was dit niet meteen een succes, omdat Jelmer last heeft van vermoeidheid. Het is belangrijk dat hij toegang heeft tot een rustruimte waar hij even een dutje kan doen tussen de lessen door.

 

‘Ik kreeg de EHBO kamer toegewezen met als bed een houten brancard.’
- Jelmer Stolk, lid FNO Jongerenpanel Zorg én Perspectief

 

Jelmer probeerde thuisstudie, maar ook dit werkte voor hem niet. Het nieuwe schooljaar startte hij op de Business School, hier was een rustruimte inclusief mooi Ikea bed. Hij haalde zijn propedeuse en in het derde jaar liep hij stage bij het Gehandicapte Kind. Inmiddels is hij gestart met zijn rechtenstudie aan de VU in Amsterdam, waar ook een rustruimte beschikbaar is.

Inclusion 4 All

Uit het verhaal van Jelmer blijkt hoe belangrijk de samenwerking van school met zowel leerlingen/studenten als de ouders is. Dat vindt ook Helen Claus, master van vandaag en oprichter van Inclusion4all. Met Inclusion4All geeft zij onafhankelijk advies op het gebied van inclusief onderwijs aan internationale scholen en gezinnen. Ze streeft naar een zo inclusief mogelijk onderwijs en vindt het belangrijk dat de manier van leren wordt verbeterd, in plaats van studenten te laten passen in het curriculum dat wordt aangeboden.

 

‘Include One, Benefit All’
- Helen Claus, Inclusion4All

 

Volgens Helen zijn alle docenten verantwoordelijk voor alle studenten in de klas en op school. En moeten we het niet hebben over ‘mijn leerlingen’ maar ‘onze leerlingen’. Waarbij we kijken naar mogelijkheden om te leren in plaats van naar de beperkingen in het leren. Zodat kinderen samen leren en opgroeien.

Tips

Helen geeft tijdens haar masterclass tips om te werken aan een inclusievere school. Zo geeft ze als tip om over verschillen in de klas te praten en vragen te beantwoorden over beperkingen. Alleen dan leren leerlingen dat het normaal is om verschillend te zijn en dat een beperking niet erg is. Ook het samenstellen van een ‘Circle of friends’ helpt in de acceptatie van een leerling met een handicap. Hierbij leren oudere leerlingen over de beperking van een leerling, worden zij samen ingedeeld tijdens pauzes en kunnen zij als groep opkomen voor jongere leerlingen.

Bij groepsopdrachten kan het helpen om deze vooraf goed te plannen. Geef leerlingen de ruimte en zorg ervoor dat ze samenwerken aan opdrachten of hun werk op een andere manier presenteren zodat zij hun eigen talenten en kwaliteiten hiervoor gebruiken. Als een opdracht teveel is in één keer deel hem dan op in verschillende kleine opdrachtjes zodat een leerling hem toch helemaal kan doen, maar dan op zijn of haar eigen tempo.

Op de Amsterdam International Community School wordt hard gewerkt aan inclusief onderwijs voor iedere leerling. ‘Maar we zijn er nog niet’ aldus Lyndsey Gregory. ‘We blijven ons inzetten om een nog inclusievere school te worden, waarbij we ondersteuning en goede begeleiding kunnen bieden aan iedere leerling die zich bij ons aanmeld.’

In de volgende artikelen leest u meer over de Amsterdam International Community School en Inclusion4All.