maandag, 23 september 2019

OplossingenLab 3: 'Van inspiratie naar creatie'

OplossingenLab 3: 'Van inspiratie naar creatie'

Op maandag 23 september 2019 organiseert het Nederlands Jeugdinstituut de derde bijeenkomst van het OplossingenLab. Het OplossingenLab is voor alle mensen die betrokken zijn bij de inhoud, organisatie en financiering van zorg in onderwijs of onderwijs in zorg voor kinderen met een ernstige meervoudige beperking. De bijeenkomst is erop gericht om van elkaar te leren en samen met partners uit de regio op een creatieve manier naar oplossingen te zoeken en vanuit een gezamenlijke ambitie een passend onderwijs-zorgaanbod te ontwikkelen.

Van inspiratie naar creatie

De derde bijeenkomst staat in het teken van de creatie van een gezamenlijk plan. Het doel is om met partners van verschillende invalshoeken een stap verder te komen in de ontwikkeling van een passend onderwijs-zorgaanbod. Kennis en ervaring van een aantal regio’s die werken met een minimale afgifte van vrijstellingen (5a) worden daarvoor benut. Een drietal vragen staan centraal. De eerste vraag is hoe het aanbod vorm kan worden gegeven zonder dat kinderen een ontheffing van de leerplicht krijgen en wat dat vraagt van de wijze en voorwaarden waarop onderwijs- en zorgprofessionals samenwerken. Maar ook hoe tot een gezamenlijk plan voor de regio kan worden gekomen en welke ontwikkelingen er vanuit het ministerie van OCW en VWS zijn met betrekking tot financiering. 

Datum: Maandag 23 september 2019
Tijd: 13:00 – 17.00 uur
Locatie: Zalencentrum NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht
Aanmelden: via de website van het Nederlands Jeugdinstituut. Daar wordt ook het programma bekendgemaakt.