Door inclusief beleid school voor ieder kind toegankelijk

Kinderen met een beperking hebben recht op en behoefte aan goed onderwijs in hun eigen buurt, samen met kinderen zonder beperking. Veel leerkrachten en ouders zijn het eens met dit ideaal beeld van inclusie, maar weten niet precies hoe ze dit moeten bereiken.

Tijdens de masterclassreeks ‘Op weg naar inclusief onderwijs voor elk kind en elke leerkracht’ die het platform In1School organiseert op reguliere basisscholen die pionieren op dit terrein, wordt verkend hoe inclusief onderwijs te realiseren is en worden succesverhalen gedeeld. Dinsdag 20 maart vindt de tweede masterclass plaats, dit keer op basisschool De Kroevendonk in Roosendaal.

Kinderen groeien hier samen op, kinderen met en zonder beperking, kinderen met verschillende culturele - of geloofsachtergrond volgen hier samen onderwijs. De school wil nadrukkelijk onderdeel zijn van de lokale samenleving en relaties met de wijk versterken.

Iedereen is de norm

Basisschool De Kroevendonk in Roosendaal is een levendige wijkschool met ongeveer 350 leerlingen. Binnen deze groep leerlingen is er een grote diversiteit aan kinderen, met verschillende achtergronden, culturen en vaardigheden. De school heeft een inclusief beleid waardoor ze voor ieder kind toegankelijk is, want volgens deze school kan ieder kind leren en heeft gelijkwaardige kansen nodig om te kunnen leren. Er wordt uitgegaan van de uniekheid van ieder kind met zijn of haar eigen talenten. In het onderwijs dat zij op school bieden wordt gedacht in mogelijkheden en het onderwijs moet helpen deze eigen talenten te ontwikkelen.

Geloven in ontwikkeling

Vanuit dit gedachtengoed is de school sinds 2015 onderdeel van het eerste Integraal Kind Centrum (IKC) in Roosendaal dat werkt vanuit de visie op inclusief onderwijs en opvang. Kinderen, ouders en leraren mogen samen leren en ontwikkelen en dat wordt gezien als een grote meerwaarde. Op school leren kinderen samen beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid voor elkaar te dragen. Ze leren samen te spelen en om te gaan met elkaar, ongeachte de beperking of bekwaamheid. Zo leren ze omgaan met verschillen en openstaan voor dingen die net even anders zijn.

Individueel maar toch samen

Sinds de start van schooljaar 2016-2017 wordt er gewerkt met een individueel groeidocument voor ieder kind. Dit is een soort portfolio die de ontwikkeling van een kind laat zien en de doelen beschrijft die het kind samen met de ouders en de school heeft gemaakt. Zo kan er ook per leerling gekeken worden naar wat er nodig is voor zijn of haar ontwikkeling. En als het gaat om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte kan er op deze manier ook bepaald worden wat er nodig is kwa ondersteuning om hem of haar op een reguliere school het onderwijs te bieden dat gewenst is. Zo kunnen kinderen met en zonder beperking samen in de klas met elkaar leren. Samen, maar toch individueel, om zo het best mogelijke uit ieders ontwikkeling te halen.

Een groeiproces

Zo is het inclusief onderwijs een groeiproces dat samen met de mensen die eraan werken steeds nieuwe ontwikkelingen doormaakt om zo nog uitgebreider en beter vormgegeven te worden. Wil je meer weten over de Kroevendonk? Lees dan het uitgebreide artikel over deze inclusieve school in ons magazine ‘‘Zo kan het ook scholen”. Of kom naar de Masterclass School en wijk versterken elkaar: iedereen doet mee op dinsdag 20 maart 2018.