Erkenning van onderwijs in de Samen naar School klas

Erkenning van onderwijs in de Samen naar School klas

De Tweede Kamer roept de regering in een motie op om initiatieven zoals de Samen naar School klas officieel te erkennen als een onderwijsprogramma. In de Samen naar School klassen wordt onderwijs gegeven aan kinderen met een (meervoudige) beperking, maar dit wordt tot op heden niet erkend. Dit betekent dat veel van de kinderen die in de klassen zitten van de leerplicht ontheven moeten worden, omdat ouders anders niet aan deze plicht voldoen. Door het onderwijs in de Samen naar School klas te erkennen, zou deze vreemde constructie niet meer nodig zijn.

INCLUSIE DOOR DE SAMEN NAAR SCHOOL KLAS

De Samen naar School klas is een initiatief van stichting het Gehandicapte Kind. Kinderen met een (meervoudige) beperking krijgen in deze klas onderwijs in een reguliere school. In de school zit een aangepast lokaal, waar de kinderen onderwijs, zorg en ondersteuning krijgen. Waar kan sluiten ze aan bij de reguliere klassen. In sommige gevallen kunnen ze met ondersteuning van de Samen naar School klas volledig meedoen in een reguliere klas. Inmiddels zijn er vijfendertig Samen naar School klassen door het hele land. Kinderen met én zonder een beperking kunnen zo samen leren en samen spelen.

De klassen bieden een oplossing voor kinderen met een beperking die in het huidige systeem geen passende plek in het onderwijs vinden. Veel Samen naar School klassen zijn geïnitieerd door ouders die zelf een kind met een handicap hebben. De financiering van een klas is een lastige zaak voor de initiatiefnemers. Een Samen naar School klas ontvangt steun van het Gehandicapte Kind bij het opzetten van de klas. De zorgbudgetten van de kinderen bekostigen de zorg en het onderwijs. Wanneer de minister de motie uitvoert, komen ook de onderwijsbudgetten van de kinderen vrij. Dit zou het een stuk gemakkelijker maken voor deze groep kinderen om onderwijs en zorg te ontvangen op een school in hun buurt.

Meer weten over de Samen naar School klas? Kijk dan op de website van het Gehandicapte Kind.

Lees de motie over de Samen naar School klas.