Onderzoek naar traumasensitieve scholen

Onderzoek naar traumasensitieve scholen

Het Trauma and Learning Policy Initiative (TLPI) is een samenwerking tussen Massachusetts Advocates for Children en de Harvard Law School. Zij hebben als doel om alle leerlingen, waaronder leerlingen met een traumatische ervaring door geweld, jeugdtrauma of tegenspoed, te laten slagen op school. Dit willen ze bereiken door scholen er bewust van te maken dat de schoolomgeving impact heeft op de resultaten die er worden behaald.

TRAUMA SENSITIEVE SCHOLEN

Onderzoek laat zien dat schoolresultaten, sociale en emotionele competenties, kritisch denken en het democratisch burgerschap worden beïnvloed door de schoolomgeving en de veiligheid van het schoolklimaat. Het Trauma and Learning Policy Initiative is daarom gestart om traumasensitieve scholen te vormen waar alle leerlingen zich veilig en gewenst kunnen voelen.

In hun recente studie hebben zij twee jaar lang onderzoek naar de transformatie naar een traumasensitieve school en de effecten hiervan gedaan. Vier basisscholen en één middelbare school deden mee aan het onderzoek. Deze scholen zijn opzoek gegaan naar manieren om hun school te verbeteren en een traumasensitieve school te worden. Gedurende de onderzoeksperiode hebben zij gewerkt aan het creëren van bewustzijn onder hun medewerkers over de impact die een trauma heeft en het creëren van een veilig schoolklimaat.

Bij het vormgeven van een traumasensitieve school wordt er gewerkt aan zes kernwaarden:
1. Het schoolbestuur en de medewerkers delen dezelfde inzichten omtrent de impact van trauma’s op het leren en de behoefte voor een schoolbrede benadering.
2. De school biedt een veilige omgeving voor alle leerlingen.
3. De school benadert de behoeften van leerlingen op een holistische manier.
4. De school doet zijn best om leerlingen te betrekken in de schoolgemeenschap en bij alle mogelijke activiteiten die daarbij komen kijken.
5. De school omarmt teamwork en de verantwoordelijkheid van leerlingen.
6. Het bestuur en de docenten passen zich constant aan de behoeften van de leerlingen en hun omgeving aan.

RESULTATEN

De onderzoekers hebben alle resultaten rondom visie- en cultuurverandering vastgelegd en constateren dat een volledige schoolbenadering leerkrachten kan helpen om een traumasensitieve schoolcultuur te creëren. Er is een positieve verandering te zien in het schoolklimaat en de resultaten van zowel docenten als leerlingen. Zo werden er minder gedragsproblemen bij studenten gerapporteerd en veranderde de manier waarop docenten naar gedrag van leerlingen kijken, waardoor zij het meer zijn gaan zien als een leer mogelijkheid dan iets dat bestraft moet worden.

De onderzoekers stellen vast dat door met docenten samen te werken er creatieve, kosteneffectieve en traumasensitieve oplossingen kunnen worden bedacht. Zoals bijvoorbeeld een rusthoek of de mogelijkheid om huiswerk anders in te delen zodat het beter past bij de behoefte of de situatie van de leerling.

Lees hier het Engelse rapport ‘Trauma and Learning Policy Initiative (TLPI): Trauma-Sensitive Schools Descriptive Study’.