Studie naar de impact van inclusie op onderwijsresultaten van kinderen met een beperking

Studie naar de impact van inclusie op onderwijsresultaten van kinderen met een beperking

Het Center on Education and Lifelong Learning van het Indiana Institute on Disability and Community aan de Indiana University van Bloomington heeft onderzoek gedaan naar de impact van inclusie op de onderwijsresultaten van kinderen met een beperking. Vijf jaar lang werd er onderzoek gedaan naar de relatie tussen onderwijsresultaten en het plaatsen van kinderen met een beperking in een klas met hoge, gemixte en lage inclusie.

ONDERZOEK

Gedurende het onderzoek van 2013 tot en met 2018 werden in Indiana leerlingen met een beperking in klas drie tot en met acht (volgens het Amerikaanse schoolsysteem) gevolgd. Gekeken werd naar de mate van inclusie in de klas en hun ISTEP en IRead scores in klas drie in combinatie met hun primaire beperking. Ook is er gekeken naar de ISTEP +, Taal, kunst en wiskunde scores.

Voor de hoge, gemixte en lage inclusie is uitgegaan van de volgende definities:
- Hoge inclusie: Plaatsing in het regulier onderwijs voor meer dan 80% van de schooldag gedurende klas drie tot en met acht.
- Gemixte inclusie: Plaatsing in het regulier onderwijs voor minder dan 80% van de schooldag voor minimaal één jaar tussen klas drie tot en met acht.
- Lage inclusie: Nooit in het regulier onderwijs geplaatst voor meer dan 80% van de schooldag gedurende klas drie tot en met acht.

IMPACT INCLUSIE ONDERWIJSRESULTATEN

Door de toetsresultaten van leerlingen met een beperking in het regulier onderwijs te vergelijken met die van leerlingen met een beperking die speciaal onderwijs volgen in aparte klassen, kon de impact van inclusie worden vastgesteld. Uit de studie blijkt dat de onderwijsresultaten op het gebied van lezen en rekenen van leerlingen met een beperking die regulier onderwijs hebben gevolgd met een hoge mate van inclusie significant beter zijn dan hun leeftijdsgenootjes die speciaal onderwijs hebben gevolgd.

Volgens Sandi Cole, medeonderzoekster en directeur van het Center on Education and Lifelong Learning, is dit één van de eerste studies die sluitend bewijs vindt in het voordeel van inclusie. Scholen kunnen deze resultaten meenemen in hun beslissingen omtrent verbeteringen voor leerlingen met een beperking. Ook voor leraren en ouders biedt de conclusie van deze studie zekerheid dat inclusie in relatie staat tot de onderwijsresultaten van leerlingen met een beperking.

Lees de samenvatting van ‘A Longitudinal Study to Determine the Impact of Inclusion on Student Academic Outcomes’ op de website.