Thuisonderwijs krijgt een boost door coronacrisis

Thuisonderwijs krijgt een boost door coronacrisis

Na ruim een week nadat het kabinet aankondigde de scholen te sluiten, is enorm veel op touw gezet om leerlingen toch onderwijs te kunnen blijven geven. In een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders onder schooldirecteuren blijkt dat op 88% van de scholen afstandsonderwijs al bijna helemaal gerealiseerd is. Minister Slob van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap prijst in een brief de inzet van leraren, schoolleiders, onderwijsondersteuners en schoolbesturen. Nu onderwijs op afstand voor alle leerlingen gerealiseerd wordt, betekent dit ook een grote stap voorwaarts voor leerlingen die niet (altijd) op school onderwijs kunnen volgen.

Onderwijs in de huiskamer

Leerkrachten schakelen over op online lessen. Dit gaat bijvoorbeeld via Skype, Microsoft Teams en Zoom. Er worden PowerPoints klaargezet met ingesproken instructies en er staan filmpjes met uitleg op Instagram en YouTube. Bovendien kunnen de leerlingen hun vragen stellen door de leerkrachten te bellen, mailen of appen. Kennisnet heeft een stappenplan opgesteld die scholen kunnen volgen om les op afstand te realiseren.

Daarnaast zijn ook andere, creatieve initiatieven bedacht voor het volgen van onderwijs vanuit huis. Twee ondernemers hebben een onlinebasisschool opgezet genaamd “Thuis naar School”. Hierop kunnen basisschoolleerlingen elke schooldag tussen 9:00 en 12:00 uur live lessen volgen. De lessen worden gegeven vanuit een studio met gediplomeerde basisschooldocenten die les geven aan leerlingen van groep 3 tot en met 8. Per groep wordt een vaste leerkracht toegewezen.

Onderwijs op afstand voor alle leerlingen

Het onderwijs op afstand moet wel voor alle kinderen toegankelijk zijn. Minister Slob benadrukt de noodzaak om maatwerk op lokaal niveau te bieden om ook de ontwikkeling van kinderen in een kwetsbare positie te waarborgen. Hij maakt geld vrij voor leerlingen die zelf geen computer of tablet hebben en op die manier geen toegang hebben tot het onderwijs. Ook voor kinderen die extra begeleiding nodig hebben, wordt naar passende maatregelen gezocht. Op de website van Passend Onderwijs Thuis wordt kennis gedeeld over onderwijs in de thuissituatie voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte.

Thuiszitters en onderwijs op afstand

De ontwikkeling die onderwijs op afstand momenteel doormaakt zou een oplossing kunnen bieden voor leerlingen die niet (altijd) naar school kunnen. Nu de paden vrijkomen om onderwijs op afstand aan te bieden, kunnen de inzichten ingezet worden om de problematiek rondom thuiszitters aan te pakken. De vraag is nu hoe dit zich verder gaat ontwikkelen, ook wanneer de scholen weer opengaan.

Lees de brief van minister Slob over de continuïteit van het funderend onderwijs bij maatregelen tegen het coronavirus.

Lees meer over het initiatief Passend Onderwijs Thuis.