De visie van Eduwiek op inclusief voortgezet onderwijs

De visie van Eduwiek op inclusief voortgezet onderwijs

Steeds meer scholen zetten zich in om inclusief onderwijs vorm te geven. Na het ‘Zo kan het ook’ scholen magazine dat vorig jaar uitkwam voor basisscholen die werken aan inclusief onderwijs, is begin dit jaar ook een editie voor het voortgezet onderwijs gepubliceerd. Drie pioniers delen daarin hun ervaringen op het gebied van inclusief voortgezet onderwijs. Een van deze scholen is de locatie Eduwiek van het Roelof van Echten College in Hoogeveen.

Het unieke onderwijsconcept van Eduwiek is ontstaan door een gedeelde visie en bijzondere samenwerking vanuit het Roelof van Echten College, RENN4, Ambiq en onderwijscentrum de Twijn. Door het bundelen van kennis en expertise is de scheiding tussen regulier en speciaal onderwijs vervaagd en wordt er op twee locaties inclusief voortgezet onderwijs geboden voor ieder talent.

MAATWERK

Eduwiek wil iedere jongere een optimale leerloopbaan bieden die past bij de talenten, wensen en interesses die de jongere hebben. Door de bundeling van kennis en expertise kan er maatwerk worden geleverd en krijgt iedere leerling écht passend onderwijs en de zorg en ondersteuning die nodig is.

Dit kan ondersteuning bij het leren zelf zijn, maar ook begeleiding op sociaal-emotioneel gebied. Deze ondersteuning wordt aan zowel leerlingen als docenten geboden vanuit het expertisecentrum, bestaande uit onderwijsondersteuners van alle partners. Zo kunnen leerlingen terecht bij vierentwintig professionals waaronder orthopedagogen, psychologen, onderwijsassistenten, verzuimcoördinatoren, onderwijskundige begeleiders en intern begeleiders.

“We willen onderwijs leidend laten zijn en daarnaast aandacht hebben voor zorg. We willen vooral jongeren een passende onderwijsplek bieden waar ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.” - Hoofd expertisecentrum Eduwiek


Ook het begrip maatwerk wordt breed bekeken. Zo krijgen leerlingen de mogelijkheid om bepaalde vakken bij een andere onderwijsvorm te volgen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen en mogelijkheden die leerlingen hebben. Het onderwijsconcept Eduwiek zorgt ervoor dat de scheiding tussen speciaal en regulier onderwijs vervaagt. Het streven is dat deze scheiding verdwijnt en dat elke jongere dichtbij huis onderwijs krijgt.

Lees hier ook de visie van Innova in Enschede op inclusief voortgezet onderwijs of download het ‘Magazine Zo kan het ook scholen voortgezet onderwijs 2019’.