De visie van Innova op inclusief voortgezet onderwijs

De visie van Innova op inclusief voortgezet onderwijs

Steeds meer scholen zetten zich in om inclusief onderwijs vorm te geven. Vorig jaar ontwikkelde het platform In1school het ‘Zo kan het ook’ scholen magazine voor basisscholen die werken aan inclusief onderwijs. Begin dit jaar werd de editie voor het voorgezet onderwijs gepubliceerd, waarin drie pioniers hun ervaringen op het gebied van voortgezet inclusief onderwijs delen. Een van deze scholen is de kleinschalige inclusieve school Innova in Enschede.

Innova is in 2012 opgericht en onderdeel van het Stedelijk Lyceum in Enschede. De school biedt onderwijs aan 250 leerlingen die moeite hebben met het huidige onderwijssysteem waardoor zij niet naar school gaan of dreigen uit te vallen. Op Innova kunnen zij hun middelbare school voortzetten en een diploma halen.

EIGEN REGIE LEERLING

Innova is een school die staat voor gepersonaliseerd onderwijs en waar recht wordt gedaan aan de verschillende leerstijlen, tempo en zelfstandigheid van leerlingen. Leerlingen leren wie ze zijn, wat ze willen en wat hun talenten en kwaliteiten zijn.

‘‘Leerlingen die naar een mbo gaan, ontdekken vaak al snel dat ze bij ons veel geleerd hebben over zelfstandigheid, verantwoordelijkheid nemen en samenwerken.” – Teamleider Innova


De school werkt met een uniek onderwijsconcept waarbij de leerlingen zelf de regie hebben over hun leerproces en iedere leerling een eigen coach heeft. Zij hebben veel keuzevrijheid om hun dag in te delen en leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren. Het is een vorm van gepersonaliseerd leren. Door de kleinschaligheid van de school kunnen leerlingen van, met en door elkaar leren en wordt samen met hen gewerkt aan de vaardigheden die ze nodig hebben om verder te komen. Iedere leerling heeft een eigen leerroute en leren tijdens een wekelijks gesprek met hun coach te reflecteren op hun werk.

De komende jaren wil Innova zich richten op het ontwikkelen van een goede overgang van het primair onderwijs naar hun school. Ook wil zij kijken naar een beter schoolgebouw omdat het huidige gebouw is verouderd en het leerlingenaantal blijft groeien. Daarnaast wil zij dat docenten blijvend van elkaar leren door team-teaching onder behoud van de kleinschaligheid, het pedagogische klimaat en de goede sfeer.

Lees hier de visie van Notre Dame des Anges in Ubbergen op inclusief voortgezet onderwijs of download het ‘Magazine Zo kan het ook scholen voortgezet onderwijs 2019’.