Geslaagd in het regulier onderwijs

Geslaagd in het regulier onderwijs

Het Brabants Dagblad berichtte deze week over de zeventienjarige Rowan die dit voorjaar zijn havodiploma haalde. Rowan is doof geboren. Destijds werd zijn ouders verteld dat hij niet zou kunnen leren praten. Door intensieve begeleiding en logopedie heeft Rowan nu zijn havodiploma gehaald met een 9 voor zijn mondelinge betoog. Rowan heeft altijd op het regulier onderwijs les gehad. Dit was niet altijd de gemakkelijkste weg.

Regulier of speciaal onderwijs

De ouders van Rowan hebben verschillende scholen in het speciaal onderwijs bekeken, maar toch besloten voor een school in het regulier onderwijs te kiezen, basisschool ’t Schrijverke in Den Bosch. Daar ging het heel goed. Marcia, de moeder van Rowan, vertelt hierover dat Rowans ontwikkeling in spraak grote sprongen maakte. Met speciale gehoorapparatuur en ondersteuning van leerkrachten kon Rowan goed meekomen met zijn klasgenoten. Dat die ondersteuning afhankelijk is van de school blijkt wanneer het gezin verhuist en Rowan van school moet wisselen. Bij de nieuwe school kon de juiste ondersteuning niet geregeld worden. Rowan moest toen toch naar een school voor doven. Terwijl hij zich veel beter ontwikkelde op de reguliere basisschool.

Havodiploma op zak

Het voortgezet onderwijs volgt Rowan weer op een reguliere school. Door middel van het bezoeken van open dagen en veel gesprekken met zorgcoördinaten maken ze de keuze voor het Rodenborch College in Rosmalen. Daar moeten ze weer op zoek naar hoe de juiste ondersteuning geboden kan worden. Ze waren weer afhankelijk van de individuele begeleiding en inzet van leerkrachten. Wanneer Rowan een cochleair implantaat neemt, moet hij vanwege meerdere operaties veel onderwijs missen in het vierde en vijfde jaar. Ook moest hij opnieuw leren horen. Door middel van ambulante begeleiding van Kentalis lukte dit. Na vijf jaar haalt Rowan zijn havodiploma.

Passend onderwijs?

Rowans verhaal is een mooi voorbeeld van hoe passend onderwijs kansen biedt. Toch merkt de moeder van Rowan wel op dat je als ouder het steeds zelf allemaal moet uitzoeken. Om het voor elkaar te krijgen je kind in het regulier onderwijs te houden, is veel wilskracht en doorzettingsvermogen nodig. Rowan zegt hierover: “Het is niet de makkelijkste weg om als doof persoon gewoon mee te doen met de rest. Ik kies nooit de makkelijkste weg, ik ga de uitdaging aan om alles te doen zoals iedereen.”

Lees het artikel in het Brabants Dagblad.