Het ontstaan van De Vreedzame Wijk

Het ontstaan van De Vreedzame Wijk

Binnen het inclusief onderwijs wordt door veel basisscholen gewerkt met het programma van De Vreedzame School. De school biedt kinderen in dit programma verschillende competenties aan die nodig zijn om mee te komen in de maatschappij. Zo leren kinderen hoe je conflicten oplost, mogen ze meedenken over belangrijke zaken op school en krijgen ze belangrijke verantwoordelijkheden. Ook leren ze op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan zoals we in een inclusieve gemeenschap graag zien.

De Vreedzame Wijk komt voort uit het succesvolle programma van De Vreedzame School. Door het verbreden van het programma dat op school wordt aangeboden wordt er gewerkt aan een samenhangende pedagogische aanpak van school en alle organisaties die in een wijk actief zijn voor kinderen in de basisschoolleeftijd. De school is hierbij de basis en van daaruit vind verbreding plaats naar andere organisaties en instellingen in de wijk.

Bij de invoering van De Vreedzame Wijk gaat het niet alleen om het trainen van professionals of vrijwilligers die met de kinderen gaan werken. Het doel van de invoering is dat de pedagogische principes van het hele programma worden verankerd in de wijk, binnen het beleid van de instellingen en organisaties om de scholen heen. Hierbij is het belangrijk dat de pedagogische principes terug te vinden zijn in de missie van de organisaties. De omgangsnormen die aan de kinderen worden geleerd door middel van het programma moeten wel terugkomen in bijvoorbeeld het personeelsbeleid en de omgang op de werkvloer.

Zo wordt er samen gewerkt aan een samenhangend opvoedingsklimaat, zowel op school als in de wijk, om kinderen samen te laten opgroeien. Nu leven kinderen vaak in erg gescheiden werelden als ze op school, thuis of op straat zijn. Door bovenstaande principes door te voeren leren kinderen dat er overal dezelfde verwachtingen zijn, dezelfde afspraken gelden en dat je samen leeft met de kinderen om je heen.