Inclusief onderwijs in Canada

Inclusief onderwijs in Canada

In Nederland ontstaan steeds meer inclusieve scholen. De scholen bieden daarmee inclusief onderwijs voor alle leerlingen en zorgen ervoor dat kinderen met en zonder beperking samen naar school kunnen. Omdat dit nog vrij nieuw is voor Nederlandse scholen wordt vaak gekeken naar voorbeelden van inclusieve scholen in het buitenland waar inclusie blijkt te werken.

INCLUSIEVE SAMENLEVING

Eén van die landen is Canada. In Canada werken ze niet alleen met inclusief onderwijs, de hele samenleving is inclusief waardoor iedereen mee kan doen. Canada heeft per provincie beleid voor inclusief onderwijs waaraan scholen moeten voldoen. Daarnaast gaat inclusief onderwijs voor hen verder dan dat alle kinderen naar dezelfde school gaan. In Canada gaat inclusief onderwijs over diversiteit, religie, etnische achtergrond, geestelijke en/of lichamelijke beperking. Iedereen moet mee kunnen doen.

ONTARIO

In provincie Ontario is er sinds de jaren 80 daadwerkelijk inclusief onderwijs. Scholen voor speciaal onderwijs zijn er nauwelijks te vinden, behalve voor dove en blinde leerlingen. Zij gaan (soms nog) wel naar aparte scholen.

De medewerkers van het Ministerie van Onderwijs in Ontario geven aan dat iedere startende leerkracht een mentor, of eigenlijk meerdere mentoren nodig heeft om kennis en ervaringen te kunnen delen. Als een schoolprogramma wordt aangepast om inclusief te zijn is dit niet alleen goed voor de leerling met extra ondersteuningsbehoefte, maar ook voor andere leerlingen. Ook leraren kunnen zich verder ontwikkelen door het gebruik van verschillende strategieën en worden zo beter in hun vak. Daarbij is het geloof dat alle kinderen kunnen leren ontzettend belangrijk. Leerkrachten werken niet alleen aan inclusie, maar samen met hun team.

CATHOLIC HIGH SCHOOL

De Hamilton-Wentworth Catholic High School was in 1969 de eerste inclusieve school in Toronto. Alle leerlingen zijn onderdeel van het reguliere programma. Ze hebben een ‘special éducation program’ voor de ondersteuning van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Binnen de school wordt ernaar gekeken wat ieder kind individueel nodig heeft en hoe dat mogelijk kan worden gemaakt zodat alle leerlingen op school er beter van worden. Leerlingen met en zonder beperking zitten samen in de klas, spelen tijdens de pauze samen en helpen elkaar bij projecten. Bekijk hier het filmpje van de inclusieve Hamilton-Wentworth Catholic School Board waar zowel leraren als ouders aan het woord komen over inclusie op hun school.

“Students with disabilities aren’t just present in the classroom. They have roles, responsibilities and meaningful peer connections. That’s inclusion” – Shelly Moore

Ongeveer 40 jaar na de invoering van het inclusieve systeem begin jaren ‘80 plukt iedereen in Canada er de vruchten van. Het begon met de gedachte dat ieder kind met en zonder beperking recht heeft op inclusief onderwijs in de eigen wijk. Kinderen leren van jongs af aan dat er verschillen zijn tussen mensen. Ze leren respect te hebben voor elkaar, empathie te tonen, behulpzaam te zijn en groeien op met verantwoordelijkheden.

Bekijk het filmpje ‘The Evolution of Inclusion: The past and future of education’ van Shelly Moore waarin ze uitlegt wat er mogelijk is.