Onderwijsroute 10-14: kiezen wanneer je het weet

Onderwijsroute 10-14: kiezen wanneer je het weet

In het huidige onderwijs wordt er van kinderen verwacht dat ze op twaalfjarige leeftijd al de keuze voor het voortgezet onderwijs maken. Sommige kinderen weten dat dan al, maar anderen nog niet. Uit onderzoek blijkt ook dat nog niet ieders brein op die leeftijd al ver genoeg ontwikkeld is om die keuze te kunnen maken en er soms meer tijd hiervoor nodig is.

ONDERWIJSROUTE 10-14

Onderwijsroute 10-14 is er voor deze leerlingen. Hier ontmoeten basis- en voortgezet onderwijs elkaar. Leerlingen krijgen meer tijd om hun talenten te ontdekken en zich verder te ontwikkelen zodat ze de meest passende VO-keuze kunnen maken. Binnen 10-14 staat coaching, persoonsvorming en een persoonlijk leerplan centraal. Hierdoor krijgen leerlingen de kans en ruimte om te leren, te ontdekken en te groeien binnen hun eigen mogelijkheden. Dit doen ze vanuit de basis, de stamgroep zoals ze dat noemen, waar kinderen van 10 tot en met 14 jaar samen in zitten. Hier volgen ze samen onderwijs, ieder op zijn of haar eigen niveau, en leren ze elkaar kennen en respecteren.

 

“Door te groeien ontdek je immers wie je bent en wat je wilt.” - Onderwijsroute 10-14

 

De kinderen geven zelf aan wat ze willen leren en op welke manier. Zo krijgen zij de verantwoordelijkheid over hun eigen leerweg. Als ze 14 jaar zijn, kunnen ze in het derde jaar van het voortgezet onderwijs instromen en zijn ze klaar om op hun eigen niveau verder te leren. Via onderwijsroute 10-14 wordt de schoolkeuze uitgesteld zodat kinderen uiteindelijk de schoolkeuze kunnen maken die het beste bij hen past.

Bekijk het filmpje van onderwijsroute 10-14 om hier meer over te leren.