Passend onderwijs in Midden-Limburg: de Syntheseklas

Passend onderwijs in Midden-Limburg: de Syntheseklas

Nog voordat de Wet passend onderwijs werd ingevoerd, kregen leerlingen op middelbare school SG St. Ursula met speciale begeleidingsbehoeften al de mogelijkheid om regulier onderwijs te volgen. Deze leerlingen gaan niet naar het speciaal onderwijs, maar komen in de zogenoemde Syntheseklas terecht, waarna zij naar een reguliere klas gaan. Inmiddels behalen leerlingen al ruim tien jaar hun diploma in het reguliere onderwijs.

WAT IS DE SYNTHESEKLAS

De brugklassen zijn de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Dit is voor veel leerlingen niet makkelijk, maar voor sommige leerlingen kan deze overstap te groot zijn. Op SG St. Ursula bieden leraren deze leerlingen een kans in het reguliere onderwijs waarvoor zij zijn gestart met de Syntheseklas. De Syntheseklas is een kleine klas van maximaal 12 leerlingen die behoefte hebben aan meer individueel begeleiding op school op sociaal-emotioneel vlak, bij het aanleren van studievaardigheden, in de leer-werkhouding en/of in de relatie met leeftijdgenoten of docenten. Het doel van de Syntheseklas is dat een leerling aan de hand van een individueel handelingsplan zo groeit dat de Syntheseklas niet meer nodig is. Het is namelijk de bedoeling dat de leerlingen zo begeleid worden dat ze op termijn kunnen doorstromen naar een reguliere klas en hier vervolgens hun diploma behalen.

HOE WERKT DE SYNTHESEKLAS

Nadat een kind wordt aangenomen voor de Syntheseklas wordt door een team van leraren en de schoolorthopedagoog, in overleg met de ouders en de leerling, naar de ideale begeleidingsbehoefte gezocht. Aan de hand van deze begeleidingsbehoefte, ontvangen leerlingen op een passende manier onderwijs op vmbo-t, havo en vwo-niveau. De Syntheseklas wordt begeleid door een gespecialiseerde klassenmentor die tevens een deel van de vakken geeft. De overige vakken worden gegeven door vaste vakdocenten. Zo ontstaat er een vertrouwensband tussen de mentor/vakdocent en de leerling en is er duidelijkheid en structuur aanwezig. Er is dus altijd een vertrouwenspersoon aanwezig in de klas.

“Het doel is […] iedere leerling op de juiste plek te krijgen zodat de leerling het maximale met zijn talenten kan bereiken”
- Syntheseklas-mentor Marcel Simons

 
OVERGANG NAAR EEN REGULIERE KLAS

Wanneer een leerling uit een Syntheseklas wil overschakelen naar een reguliere klas, wordt eerst gekeken in welke klas de leerling terechtkomt. De leerlingen in de klas worden voor de overgang uitgebreid ingelicht over hun toekomstige klasgenoot. Zo wordt er voorlichting gegeven over de moeilijkheden waarmee de leerling kampt. De overstap naar de reguliere klas gaat geleidelijk. De leerling stapt per vak over naar de reguliere lessen en wordt hierin intensief begeleid door de mentoren van de Syntheseklassen en de reguliere klassen. De leerling bepaalt voor een deel zelf het tempo van deze overgang en moet het ook ‘verdienen’ door een positieve houding, zowel gedragsmatig als op studievlak. Als de leerling dan volledig is overgeschakeld naar een reguliere klas, wordt de leerling ondersteund door een ambulant begeleider. Soms gebeurt het dat een leerling die overgeschakeld is naar een reguliere klas een terugval heeft. Dit is geen enkel probleem, deze leerlingen kunnen dan altijd terugkeren naar de Syntheseklas.

Het merendeel van de leerlingen uit de Syntheseklas zijn succesvol naar het reguliere onderwijs gegaan. De leerlingen zijn enthousiast en voelen zich tussen de andere leerlingen vaak meer op hun gemak. En leerlingen die voorbestemd leken voor het speciaal onderwijs halen nu ook een regulier diploma.

Lees meer informatie over de Syntheseklassen van SG Sint Ursula.