Vreedzame School principe #3: communicatie

Vreedzame School principe #3: communicatie

We schreven eerder over De Vreedzame School en Vreedzame Wijk en waar dit concept vandaan komt. Vanaf nu bespreken we, in een serie artikelen, de pedagogische principes van De Vreedzame School en daarmee De Vreedzame Wijk.

GOEDE COMMUNICATIE

Binnen het programma van De Vreedzame School wordt gewerkt aan verbondenheid met elkaar. Kinderen krijgen een stem en leren dat ze een eigen mening hebben en zelf initiatief kunnen en mogen tonen. Ook leren ze dat hun mening niet altijd de mening van de ander is en hoe ze hier mee om moeten gaan. Dit kan alleen als ze oor hebben voor de ander, zich verplaatsen in de ander en echt willen luisteren. Vooral luisteren is belangrijk anders komt het kind niet verder.

VAARDIGHEDEN

Binnen dit derde principe wordt er naast goede communicatie ook aandacht besteed aan algemene kennis van communicatie en de vaardigheden waarover de kinderen beschikken. Zo is het belangrijk dat kinderen op een duidelijke en acceptabele manier zeggen wat ze willen of aangeven wat ze juist niet willen en dit ook duidelijk kunnen beargumenteren. Onduidelijke communicatie veroorzaakt vaak conflicten en gebrekkige communicatie laat kleine conflicten uitgroeien tot hevige ruzies. Om een conflict of ruzie op te lossen is er goede communicatie nodig. Ook in een positieve gemeenschap is goede communicatie van belang om prettig met elkaar te kunnen samenleven.

GROEPSVERGADERINGEN

De kinderen oefenen hun communicatie en vaardigheden binnen de groepsvergadering. Dit is een democratische vergadering binnen de school waarin kinderen samen beslissingen nemen over onderwerpen die hen aangaan. Alle kinderen krijgen op hun eigen niveau les in de beginselen van het vergaderen, waarna ze elke twee weken met de klas een groepsvergadering houden. Hierin worden belangrijke punten besloten die zij zelf hebben ingebracht en samen wordt er gezocht naar een oplossing. Zo leren kinderen hoe democratie werkt en maken zij kennis met de verschillende vaardigheden en houdingen die belangrijk zijn voor een democratische burger.

Bekijk hier het filmpje dat Leraar 24 maakte over de groepsvergadering op de Marcus school in Utrecht.