‘Polyfonie in de klas’; een praktijkboek voor inclusie

‘Polyfonie in de klas’; een praktijkboek voor inclusie

Steeds meer ouders van kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte kiezen voor het reguliere onderwijs en steeds meer reguliere scholen zetten hun deuren open voor inclusief onderwijs. Een mooie ontwikkeling. Dit is echter niet altijd even makkelijk en verdient erkenning en steun, aldus Annet De Vroey en Kathleen Mortier. Daarom schreven zij het boek ‘Polyfonie in de klas, een praktijkboek voor inclusie’.

SAMENWERKING EN INCLUSIE

‘Polyfonie in de klas’ is er speciaal voor leraren uit het regulier en speciaal onderwijs en is gericht op samenwerking en inclusie. Aan de hand van vijf pijlers en concrete voorbeelden laten de auteurs zien hoe een reguliere school een inclusieve cultuur en praktijk kan vormgeven, waarin een leerling met extra ondersteuningsbehoeften optimaal kan leren en mee kan doen in een gewone klas. Daarnaast zetten zij niet alleen de sociale inclusie van leerlingen met en zonder een beperking centraal, maar wordt er ook aandacht besteed aan de samenwerking en inclusie van alle betrokken partijen zoals de ouders, de leraren, de onderwijsassistenten, de therapeuten, de directie en natuurlijk de kinderen zelf.

Aan de slag met inclusie? Bekijk ook ons Stappenplan Inclusief Onderwijs.