Inclusieve lesmethode #1: co-teaching

Inclusieve lesmethode #1: co-teaching

Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs in 2014 zijn scholen verplicht om alle leerlingen, ook kinderen die lastig meekomen of bovengemiddeld presteren, een inclusieve leeromgeving te bieden. In de praktijk blijkt dat veel scholen het lastig vinden om de leeromgeving daadwerkelijk inclusief te maken voor iedereen.

Co-teaching

Co-teaching zou een onderwijsaanpak zijn die scholen hierbij kan helpen. Binnen deze aanpak zorgen co-teachers voor het onderwijs aan een groep leerlingen en nemen zij samen de verantwoordelijkheid voor hun ontwikkeling. Door het gestructureerd samenwerken van de onderwijsprofessionals, op basis van een gedeelde visie op toegankelijk onderwijs voor iedereen, werken zij aan een succesvolle uitvoering van de Wet op Passend Onderwijs met als doel zoveel mogelijk leerlingen te laten deelnemen aan het regulier onderwijs.

Promotieonderzoek

Dian Fluijt, docent-onderzoek aan Hogeschool Utrecht, deed promotieonderzoek naar co-teaching. Hieruit blijkt dat een klein co-teaching team, dat intensief samenwerkt, een duurzame onderwijsinnovatie teweegbrengt waar zowel leerlingen als leraren van profiteren. Zo blijkt dat leerlingen in een co-teaching groep beter presteren dan leerlingen in gewone groepen en dat ze beter in hun vel zitten omdat ze meer aandacht krijgen. Ook leraren blijken het beter te doen omdat zij hun taken en verantwoordelijkheden delen, met een lagere werkdruk als gevolg. Co-teaching is daarom een effectieve manier om les te geven aan een heel diverse groep leerlingen, aandacht te hebben voor iedereen en meer handen in de klas mogelijk te maken.

Ook werken aan co-teaching op school? Begin dan met professionalisering op dit gebied door de normen, waarden en overtuigingen van de school, maar ook van de co-teachers, te verkennen. Daarnaast moeten de co-teachers leren goed samen les te geven en goed samen te werken om kinderen samen goed onderwijs te kunnen bieden.

Lees hier over 6 vormen van co-teaching die in de klas toegepast kunnen worden. Leraar24 heeft tevens een video gemaakt over co-teaching. Bekijk deze hier.