Het recht op inclusief onderwijs in de jurisprudentie

Wat zegt de rechtsspraak, in Nederland en mondiaal, over het recht op inclusief onderwijs? In1school onderzoekers analyseerden 166 uitspraken uit Nederland en 40 internationale zaken.

In veel landen is geprocedeerd om toegang tot inclusief onderwijs te krijgen voor leerlingen met een beperking. IN1school onderzoekers Jacqueline Schoonheim en Jacky Nieuwboer analyseerden ruim 200 rechtszaken; 166 uit Nederland en 40 uit andere landen en/of Europese instanties. Het rapport “Het recht op inclusief onderwijs in de jurisprudentie” verschaft inzicht in de nationale en mondiale jurisprudentie over het recht op inclusief onderwijs, zoals vastgelegd in het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (IVRPH) en het VN-verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK).

Het Nederlandse deel van het onderzoek beoogt uitputtend te zijn. Het bestrijkt zaken van de civiele rechter, het College voor de Rechten van de Mens, de voormalige Advies Commissie voor Toelating en Begeleiding , de Commissie onderwijsgeschillen en de jaarlijkse bundels van het College Rechten van de Mens over de oordelen geveld in een gegeven jaar op grond van handicap en chronische ziekte. Het internationale deel beperkte zich tot de meest belangrijke zaken.

Op basis van dit uitgebreide overzicht van deze jurisprudentie is een analyse gemaakt van de rol en invloed van mensenrechtenverdragen op zaken over inclusief onderwijs en/of toegang van leerlingen met een beperking tot het reguliere onderwijs. Uit de gevoerde argumenten en de aard van de juridische instanties trekt het rapport conclusies over hoe het gesteld is met het naleven van de overheidsverplichtingen om het recht op inclusief onderwijs stapsgewijs te realiseren in Nederland.

Download hier het rapport Het recht op inclusief onderwijs in de jurisprudentie. Wij kunnen u het rapport ook toesturen voor de kostprijs van € 8,00 inclusief verzendkosten. Mail een verzoek met de naam van het rapport en uw adres naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Jacqueline Schoonheim

Leave a comment

You are commenting as guest.