Stap 3: Inventarisatie

Maak binnen het team een inventarisatie van de stand van zaken. Naar welke school of scholen zou de leerling naar toe kunnen gaan als hij of zij geen beperking zou hebben? Als het gaat om middelbaar onderwijs, welke leerweg (praktisch of meer academisch?) past dan bij de persoonlijkheid van de leerling?

Maak gebruik van open dagen op scholen om te zien of de sfeer en het beleid van de school je bevalt. Vraag of je langs kunt komen. De meeste scholen hebben hun visie en beleid gepubliceerd op hun websites. Check die visie en het beleid op wat je denkt nodig te hebben voor jouw kind met extra ondersteuningsbehoefte. Hoe is de sfeer en cultuur op een school? Onderzoek wat de toelatingsprocedure is en de eventuele toelatingsvoorwaarden. Wanneer moet een aanmelding precies binnen zijn?

Lees hieronder welke stappen u kunt nemen tijdens de inventarisatie van de mogelijkheden door op de + te drukken. 

Beschrijf de ondersteuningsbehoeften

Beschrijf welke specifieke ondersteuningsbehoefte je kind heeft. Welke hulpmiddelen en aanpassingen zijn nodig? Denk daarbij niet alleen aan aanpassingen in het gebouw, maar ook aan het vervoer, het lesprogramma en het sociale leven op en na school. Weet je of je kind vanwege haar specifieke beperking gebaat is bij een specifieke aanpak? Het gaat om een globaal beeld. In overleg met de school kun je later preciezer uitzoeken wat in de specifieke omstandigheden van de nieuwe school nodig is.

Beschrijf ook welke hulpmiddelen en ondersteuning eventueel al beschikbaar zijn vanuit jeugdzorg of vanuit Wet Langdurige Zorg. Stel je ook op de hoogte van de rechten van de leerling. Op deze webpagina's is veel algemene informatie beschikbaar. Bij het platform In1school is diepgravender juridisch onderzoek beschikbaar, maar ook een praktische handleiding voor ouders die een school zoeken voor hun kind met een beperking en uitleg over wat te doen mochten daarbij conflicten ontstaan.

Onderzoek de mogelijkheden

Lees ook in dit stappenplan wat we aanbevelen voor scholen bij wie een specifieke aanmelding van een leerling met een beperking binnenkomt. We raden scholen aan te beschrijven welke ondersteuning beschikbaar is op school. Zijn er speciaal geschoolde leerkrachten? Is er een pool van klassenassistenten? Is er een orthopedagoog? Zijn experts beschikbaar vanuit het Samenwerkingsverband? Is budget beschikbaar om eventueel extra kennis of menskracht in te huren? Het kan lastig zijn om als ouders vooraf dit soort informatie te inventariseren, maar hou het lijstje vragen bij de hand als je scholen bezoekt.

Volgende stap: Actieplan.