NHL Stenden Hogeschool

NHL Stenden Hogeschool heeft de intentieverklaring omtrent het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap ondertekend.

De instellingen die de intentieverklaring hebben ondertekend, spreken uit te werken aan inclusief onderwijs voor studenten met een ondersteuningsvraag. Er wordt gestreefd naar inclusie, volledige participatie en autonomie van studenten met een ondersteuninsvraag vanwege bijvoorbeeld een functiebeperking, chronische ziekte psychische klachten, jong ouderschap of familieomstandigheden.

Vertegenwoordigers van de onderwijsinstellingen die de intentieverklaring ondertekenden vormen samen de werkgroep VN-verdrag. Expertisecentrum inclusief onderwijs faciliteert en ondersteunt de werkgroep.

Ga naar de website voor meer informatie over NHL Stenden Hogeschool.

Contact

NHL Stenden Hogeschool
Rengerslaan 8-10
8917 DD Leeuwarden