Gideon in Bovenkarspel

Gideon is een protestants christelijke basisschool in Bovenkarspel. Gideon benadert kinderen vanuit een positieve instelling, met een luisterende en bemoedigende houding. Zij proberen recht te doen aan het unieke van ieder kind en al zijn of haar mogelijkheden, met als doel: het stimuleren van ieder kind en het beste uit hun naar boven halen. Een goede samenwerking tussen ouders, leerlingen en leerkrachten staat hierin centraal.

Samen naar School

Gideon heeft een Samen naar School klas van ODC de Carrousel in het schoolgebouw. Hierin zitten kinderen van vier tot twaalf jaar met een verstandelijke beperking.

Omdat de Samen naar School klas zich in een reguliere basisschool bevindt, kunnen alle kinderen binnen de school van elkaar leren op een sociale en speelse manier. Dit gebeurt door met elkaar buiten te spelen, samen te gymmen of door activiteiten samen te ondernemen. Het dagprogramma van de Samen naar School klas is voor ieder kind op maat gemaakt. In het dagprogramma worden zowel ontwikkelingstaken als vrije spelmomenten en groepsactiviteiten gepland.

Een Samen naar School klas biedt onderwijs met zorg op maat aan kinderen met een (ernstige meervoudige) beperking op een reguliere school. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat alle kinderen kunnen leren en dat kinderen met en zonder handicap van elkaar kunnen leren. Daarom sluiten leerlingen met en zonder handicap dagelijks aan bij elkaars lessen en activiteiten. Dit wordt uitgevoerd onder leiding van gediplomeerde leerkracht(en) en zorgverlener(s), op basis van een met ouders afgestemd onderwijs-zorgplan.

Ga naar de website voor meer informatie over protestants christelijk basisonderwijs Gideon.

Contact

Protestants christelijk basisonderwijs Gideon
Princenhof 2
1611 WS Bovenkarspel