Basisschool De Korenaar in Eindhoven

Basisschool De Korenaar in Eindhoven biedt alle kinderen uit de wijk inclusief onderwijs. De Korenaar heeft al een aantal jaar op rij het predicaat van excellente school gekregen. Onder leiding van directeur Berdi de Jonge geeft het team inclusief onderwijs vorm, van kinderopvang en peuterspeelzaal tot en met de basisschool. De Korenaar stelt dat ieder kind recht heeft op thuisnabij onderwijs dat bij hem of haar past. Kinderen met en zonder beperking kunnen zo in hun eigen omgeving samen met vriendjes en vriendinnetjes naar school en op hun eigen niveau onderwijs volgen. Kinderen leren op De Korenaar dat er ook kinderen zijn die anders zijn dan zij, maar er wel bij horen.

ZON-groepen

Samen leren en spelen vormen de basis van het schoolklimaat op De Korenaar en daarmee ook de kern van het inclusief onderwijs dat ze bieden. Mediërend leren staat centraal in het onderwijs dat wordt aangeboden. Hierin staat het maken van contact en het aansluiten bij de mogelijkheden van iedere leerling centraal, als basis voor verdere ontwikkeling.

Alle leerlingen van De Korenaar starten de dag in hun eigen basisklas. Als een leerling extra hulp of begeleiding nodig heeft krijgt hij of zij dit in één van de ZON-groepen. In deze groepen wordt er vanuit een samen opgesteld persoonlijk plan gewerkt aan persoonlijke doelen, waaraan in de basisklas kan worden verder gewerkt. Bij deze persoonlijke doelen wordt gekeken naar wat een leerling nu kan en wat de volgende stap kan zijn.

De Korenaar hoopt in de toekomst de ZON-groepen breder te kunnen opzetten om zo alle leerlingen toegang te geven tot deze extra begeleiding. Ieder kind kan zich zo op zijn of haar eigen niveau verder ontwikkelen.

Ga naar de website voor meer informatie over Basisschool de Korenaar.

Contact

Basisschool De Korenaar
Gerretsonlaan 17
5624 JL Eindhoven