Kandinsky College in Nijmegen

Het Kandinsky College is een school voor Nederlandstalig en tweetalig onderwijs op het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo), het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) en het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo). Het schoolgebouw is toegankelijk ingericht. Daarnaast is er ook een speciale stilteruimte ingericht voor leerlingen die snel overprikkeld raken. Het zorgteam geeft extra ondersteuning en zorg aan de leerlingen die dat nodig hebben. Het team bestaat uit een zorgcoördinator, een dyslexiecoach en verschillende leerlingbegeleiders.

De schoolbrede aanpak Positive Behavior Support staat centraal bij het creëren van een positief schoolklimaat, waarin iedereen zichzelf kan zijn. Respect, veiligheid en verantwoordelijkheid vormen de kernwaarden van het team van het Kandinsky College.

Samen naar School


De Samen naar School klas van Stichting Liz maakt onderdeel uit van het Kandinsky College. In de Samen naar School klas gaan tieners van twaalf tot en met achttien jaar met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of ontwikkelingsachterstand samen naar school.

Een Samen naar School klas biedt onderwijs met zorg op maat aan kinderen met een (ernstige meervoudige) beperking op een reguliere school. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat alle kinderen kunnen leren en dat kinderen met en zonder handicap van elkaar kunnen leren. Daarom sluiten leerlingen met en zonder handicap dagelijks aan bij elkaars lessen en activiteiten. Dit wordt uitgevoerd onder leiding van gediplomeerde leerkracht(en) en zorgverlener(s), op basis van een met ouders afgestemd onderwijs-zorgplan.

Ga naar de website voor meer informatie over het Kandinsky College.

Contact

Kandinsky College
Malderburchtstraat 11
6535 ND Nijmegen