Brede School De Dukendonck in Nijmegen

Brede School De Dukendonck in Nijmegen is een school voor regulier basisonderwijs. De school huisvest een Samen naar School klas.

Samen naar School

De Samen naar School klas van Stichting Liz maakt onderdeel uit van basisschool de Dukendonck. In de Samen naar School klas gaan kinderen van nul tot en met twaalf jaar met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of ontwikkelingsachterstand samen naar school.

In een eigen lokaal in de school krijgen de leerlingen ontwikkelingsstimulatie, behandeling, begeleiding en zorg op individueel niveau. Daarnaast zijn er dagelijks contactmomenten met de leerlingen van de kinderopvang en de school. Zo sluiten de kinderen van Liz samen met hun begeleider aan in de klas bij bijvoorbeeld knutselen, muziek of een kringgesprek. Kinderen van school en kinderopvang sluiten aan bij Liz en helpen dan mee met eten en drinken, voorlezen, knutselen of snoezelen. De kinderen zien elkaar bij het buitenspelen en bij de gezamenlijke vieringen als Sinterklaas en Kerst.

Een Samen naar School klas biedt onderwijs met zorg op maat aan kinderen met een (ernstige meervoudige) beperking op een reguliere school. Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat alle kinderen kunnen leren en dat kinderen met en zonder handicap van elkaar kunnen leren. Daarom sluiten leerlingen met en zonder handicap dagelijks aan bij elkaars lessen en activiteiten. Dit wordt uitgevoerd onder leiding van gediplomeerde leerkracht(en) en zorgverlener(s), op basis van een met ouders afgestemd onderwijs-zorgplan.

Ga naar de website voor meer informatie over Brede School De Dukendonck.

Contact

Brede School De Dukendonck
Tolhuis 4355
6537 PR Nijmegen