Openbare Basisschool de Bolster in Sint-Michielsgestel

Openbare Basisschool de Bolster in Sint-Michielsgestel verwelkomt alle kinderen uit de omgeving. Het team gaat voor een optimale ontwikkeling van alle leerlingen, waarbij de talenten en kwaliteiten van ieder kind de basis vormen.

Kanjerschool

De Bolster is een Kanjerschool waarbij een goed pedagogisch klimaat en een veilige omgeving centraal staan. Hiervoor maken zij gebruik van de Kanjertraining, een manier van omgaan met elkaar. Deze training zorgt voor een goede relatie tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en leraren. Hierdoor ontstaat er een veilige sfeer in en om de school.

Twinschool

Het team van de Bolster werkt samen met Kentalis Talent, een school voor slechthorende en dove kinderen in Vught. Leerlingen van Kentalis Talent die naar een reguliere basisschool kunnen, gaan naar school bij de Bolster. Zo krijgen zij de kans om taal te verwerven doordat zij met kinderen zonder gehoor- of taalproblemen naar school gaan. Op de Bolster krijgen ze nog steeds de ondersteuning en begeleiding vanuit Kentalis Talent doordat er structureel een extra leerkracht aanwezig is. Door deze structurele aanwezigheid van expertise is er ondersteuning en begeleiding beschikbaar voor alle leerlingen van de school.

Openbare Basisschool de Bolster ontving voor de tweede maal het predicaat excellente school van de inspectie van het onderwijs.

Ga naar de website voor meer informatie over Openbare Basisschool de Bolster.

Contact

Openbare Bassischool de Bolster
Ericastraat 33
5271 KL Sint-Michielsgestel